Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badania

Nowe – stare dzielnice. Przymorze, Zaspa i Żabianka oczami mieszkańców

Status: Trwające

Studenci socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Karoliny Ciechorskiej-Kuleszy, badają gdańskie dzielnice: Przymorze, Zaspę i Żabiankę. Te znaczące pod wieloma względami miejsca na mapie Gdańska są wynikiem wielkiego powojennego przedsięwzięcia architektoniczno-urbanistycznego. Robi wrażenie ich wielkość (terenu i budynków), a także

Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna

Status: Ukończone

Celem projektu było zarysowanie współczesnej kondycji kultury i praktyk uczestnictwa jako czynnika stratyfikacji społecznej. Zdiagnozowane zostały – w ujęciu dynamicznym – relacje pomiędzy stratyfikacją i uczestnictwem w kulturze, a także opisano nową logikę podziałów społecznych, będącą pochodną zmian w polu

Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa

Status: Ukończone

Celem badania była analiza zmian w kulturze w aspekcie kultury uczestnictwa, na przykładzie blogów o tematyce kulturalnej. Zarysowany wyżej cel poznawczy uzupełnia cel praktyczny, którym jest rozpoznanie możliwości współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi oraz zaangażowania blogerów do działań mających

Kultura w Gdańsku

Status: Ukończone

Badanie środowiska opiniotwórczego – diagnoza pozycji Gdańska na mapie kulturalnej Polski Celem przeprowadzonego przez PBS, na zlecenie Obserwatorium Kultury IKM, badania było zdiagnozowanie pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski w wyniku rozmów z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych dużych miast w Polsce.

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku

Status: Ukończone

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Wiedza o najskuteczniejszych sposobach promocji jest potrzebna każdemu organizatorowi wydarzeń kulturalnych. Dlatego Instytut Kultury Miejskiej zamówił badania dotyczące sposobów pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych przez mieszkańców Gdańska. Z wyników badań

Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych

Status: Ukończone

Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych Raport z badań jest dostępny na stronie www.dzieci-sieci.pl Zachęcamy do zapoznania się z mashupem raportu. Celem badania jest diagnoza poziomu kompetencji komunikacyjnych związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci ze szkół podstawowych (w wieku

Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Status: Ukończone

Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku Raport z badań jest dostępny na stronie www.poszerzeniepolakultury.ikm.gda.pl „Poszerzenie pola kultury” to pierwszy duży projekt badawczy Obserwatorium Kultury w Gdańsku realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz

Mapa wiedzy i niewiedzy

Status: Ukończone

Celem badania jest rozpoznanie stanu wiedzy na temat kultury i planów na jej rozwój w poszczególnych gminach województwa. Chcemy sprawdzić czy badanie kultury jest przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych, w jaki sposób gromadzą one wiedzę na temat kultury i jak ją

Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa

Status: Ukończone

Raport z badań oraz książka “W poszukiwaniu punktów stycznych” dostępne są w repozytorium IKM Celem projektu badawczego “Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”  jest pogłębienie wiedzy o uczestnictwie w kulturze w Polsce –nasycenie obrazu ilościowego (opierającego się na badaniach ankietowych

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska