Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa

Status: Ukończone

Celem badania była analiza zmian w kulturze w aspekcie kultury uczestnictwa, na przykładzie blogów o tematyce kulturalnej. Zarysowany wyżej cel poznawczy uzupełnia cel praktyczny, którym jest rozpoznanie możliwości współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi oraz zaangażowania blogerów do działań mających na celu zwiększanie uczestnictwa w kulturze (zbadanie potencjału współpracy).

Prowadzenie blogów o tematyce kulturalnej zostało  potraktowane w badaniu jako przejaw aktywności kulturalnej, a zaangażowanie w społeczności tworzące się wokół blogów jako element wspierający aktywność kulturalną.

Zespół badawczy: Grzegorz D. Stunża (koordynator projektu), Mirosław Filiciak (główny konsultant), Radosław Bomba, Natalia Brylowska, Sławomir Czarnecki, Piotr Siuda, Krzysztof Stachura.

 

Raport podsumowujący badanie i rekomendacje dostępny jest na stronie www.blogiwkulturze.ikm.gda.pl

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska