Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych

Status: Ukończone

Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych

Raport z badań jest dostępny na stronie www.dzieci-sieci.pl
Zachęcamy do zapoznania się z mashupem raportu.

Celem badania jest diagnoza poziomu kompetencji komunikacyjnych związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci ze szkół podstawowych (w wieku od 9 do 13 lat), wykazanie roli edukacji nieformalnej w kształtowaniu omawianych kompetencji i diagnoza stanu działań (odnoszących się do omawianych kompetencji) w zakresie edukacji prowadzonej w ramach formalnego systemu kształcenia. Punktem wyjścia w diagnozie kompetencji komunikacyjnych jest założenie istnienia wielu ich wymiarów potrzebnych do sprawnego posługiwania się internetem.

Badanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt badawczy jest realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej w związku z tworzeniem Medialabu w Gdańsku.

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska