Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Kultura w Gdańsku

Status: Ukończone

Badanie środowiska opiniotwórczego – diagnoza pozycji Gdańska na mapie kulturalnej Polski

Celem przeprowadzonego przez PBS, na zlecenie Obserwatorium Kultury IKM, badania było zdiagnozowanie pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski w wyniku rozmów z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych dużych miast w Polsce. Szczególnie skupiono się na poznaniu opinii osób związanych z branżą kultury na temat życia kulturalnego w Gdańsku, jakości i poziomu oferty kulturalnej, określeniu jej mocnych i słabych stron.

Badanie przeprowadzono metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w listopadzie 2014 roku w pięciu lokalizacjach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu.

Raport „Kultura w Gdańsku. Badanie środowiska opiniotwórczego – diagnoza pozycji Gdańska na mapie kulturalnej Polski” wpisuje się w prace nad Programem Operacyjnym “Kultura i czas wolny” Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Download (PDF, 1.28MB)

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska