Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna

Status: Ukończone

Celem projektu było zarysowanie współczesnej kondycji kultury i praktyk uczestnictwa jako czynnika stratyfikacji społecznej. Zdiagnozowane zostały – w ujęciu dynamicznym – relacje pomiędzy stratyfikacją i uczestnictwem w kulturze, a także opisano nową logikę podziałów społecznych, będącą pochodną zmian w polu kultury. Sformułowano również rekomendacje dotyczące łączenia ze sobą działań w sferze kulturalnej i społecznej.

Projekt stanowi kontynuację badań „Poszerzenie pola kultury” oraz „Punkty styczne” realizowanych w latach 2012-2014.

Zespół badawczy: Cezary Obracht-Prondzyński (kierownik merytoryczny), Agata Bachórz, Lesław Michałowski, Krzysztof Stachura, Karolina Ciechorska-Kulesza, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek, Jakub Knera.

Badanie jest realizowane w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska