Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Mapa wiedzy i niewiedzy

Status: Ukończone

Celem badania jest rozpoznanie stanu wiedzy na temat kultury i planów na jej rozwój w poszczególnych gminach województwa. Chcemy sprawdzić czy badanie kultury jest przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych, w jaki sposób gromadzą one wiedzę na temat kultury i jak ją wykorzystują w tworzeniu strategii. Przedmiotem naszego zainteresowania są dokumenty strategiczne zawierające wątek kultury oraz raporty z badań diagnozujących choć częściowo stan kultury na danym obszarze.

Badanie jest wynikiem współpracy Instytutu Kultury Miejskiej z siecią badawczą Obserwatorium Żywej Kultury. Metodologia badania została opracowana przez zespół naukowy pod kierownictwem prof. Barbary Fatygi. Według tej samej metodologii zostały już przeprowadzone badania w województwie mazowieckim i warmińsko mazurskim, gdzie stały się ważną częścią dyskusji nad kształtem nowej strategii województwa.

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska