Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku

Status: Ukończone

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Wiedza o najskuteczniejszych sposobach promocji jest potrzebna każdemu organizatorowi wydarzeń kulturalnych. Dlatego Instytut Kultury Miejskiej zamówił badania dotyczące sposobów pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych przez mieszkańców Gdańska. Z wyników badań można dowiedzieć się między innymi jakie są najpopularniejsze sposoby pozyskiwania informacji o ofercie kulturalnej.

2013

Raport z badania

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie 1 012 dorosłych mieszkańców Gdańska reprezentatywnej ze względu na wiek i płeć. Próba miała charakter losowo-kwotowy. 70% wywiadów wykonano pod numerami telefonów komórkowych.

2011

Raport z badania
Komentarz Natalii Hatalskiej

Badanie CATI (badanie telefoniczne wspomagane komputerowo) zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów – dorosłych mieszkańców Gdańska. Badanie zrealizowała firma badawcza PBS DGA. O komentarz do wyników badania poprosiliśmy Natalię Hatalską, eksperta w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej. Natalia Hatalska przygotowała wskazówki dotyczące planowania działań promocyjnych dla osób zajmujących się promocją kultury.

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska