Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Status: Ukończone

Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Raport z badań jest dostępny na stronie www.poszerzeniepolakultury.ikm.gda.pl

„Poszerzenie pola kultury” to pierwszy duży projekt badawczy Obserwatorium Kultury w Gdańsku realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Badanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Badanie „Poszerzenie pola kultury” służy stworzeniu kompleksowej diagnozy sektora kultury w Gdańsku, do którego zaliczamy zarówno tradycyjne jak i nietradycyjne podmioty działające w obszarze kultury. Jednym z celów projektu jest wypracowanie rekomendacji dla miejskiej polityki kulturalnej. Szczególną uwagę poświęcamy nowym zjawiskom w kulturze.

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska