Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Badanie: Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa

Status: Ukończone

Raport z badań oraz książka “W poszukiwaniu punktów stycznych” dostępne są w repozytorium IKM

Celem projektu badawczego “Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”  jest pogłębienie wiedzy o uczestnictwie w kulturze w Polsce –nasycenie obrazu ilościowego (opierającego się na badaniach ankietowych i statystykach publicznych) jakościowymi charakterystykami odnoszącymi się zarówno do uczestników, jak i „nieuczestników” kultury. Cechą podejścia badawczego jest wyjście poza krąg osób aktywnie korzystających z oferty kulturalnej, a objęcie badaniami także osób, które pozostają poza zasięgiem oddziaływania publicznych instytucji kultury. Projekt jest poszukiwaniem „punktów stycznych” pomiędzy pozainstytucjonalnymi praktykami kulturalnymi a ofertami instytucji jako miejsc, w których mogą się spotkać potrzeby kulturalne mieszkańców i działania instytucji kultury.

Założeniem badania jest przyjęcie perspektywy uczestnika kultury, co prowadzi do pojmowania kultury i uczestnictwa w kulturze (w tym w ofercie kulturalnej) w zależności od przyjmowanego punktu widzenia przez samego respondenta. Dopiero na etapie analitycznym następuje, dokonywana przez badaczy, jego rekonstrukcja. Podstawą dla projektu badawczego są wyniki zrealizowanego w 2012 roku badania „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku.

Projekt jest realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową. Badanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W skład zespołu badawczego wchodzą: Agata Bachórz, Karolina Ciechorska-Kulesza, Sławomir Czarnecki, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński (kierownik merytoryczny), Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek.

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska