Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Przedstawione na tej stronie dane są próbą uchwycenia potencjału gdańskiej kultury, która wykroczyła poza sztywne, instytucjonalne ramy organizacji publicznych, poza podziały na “kulturalne” i “kulturowe”, która zaczęła wkraczać na obce jej niegdyś terytoria innych dziedzin życia (nauki, biznesu, animacji, pracy społecznej). Łącząc różne perspektywy badawcze i źródła danych o kulturze, staramy się poszerzać spojrzenie na stan kultury w Gdańsku i dostarczać wiedzy twórcom polityk kulturalnych, praktykom i badaczom kultury, ale też mieszkańcom zainteresowanym życiem kulturalnym miasta.

Poniżej znajdują się dane dotyczące Gdańskich wydarzeń i instytucji, uczestnictwa w kulturze, finansów gdańskiej kultury oraz zjawisk kulturowych w mieście. Po kliknięciu na liczby można zobaczyć wykresy przedstawiające wartości od 2009 do 2014 roku.

Więcej w artykule O liczeniu kultury w Gdańsku

 

Wydarzenia i instytucje

55336 wydarzeń kulturalnych odbyło się w Gdańsku (2014)-  w tym:

50182 seansy  filmowe,

2226  imprez oświatowych w muzeach,

1504 wydarzenia zorganizowane przez ośrodki i domy kultury,

722 wystawy i ekspozycje,

609 spektakli teatralnych,

269 koncertów w filharmoniach i instytucjach muzycznych,

14 imprez masowych.

 

128  publicznych instytucji kultury funkcjonuje w mieście (2014) – w tym:

51 bibliotek i filii bibliotecznych,

25 domów, ośrodków kultury i świetlic,

23 muzea łącznie z oddziałami,

15 galerii,

6 kin,

3 teatry,

3 instytucje muzyczne.

 

973 podmioty sektora prywatnego działają w obszarze kultury (2014) – w tym:

380 firm deklarujących działalność wydawniczą,

313 prowadzących działalność twórczą związaną z kultura i rozrywką,

185 zajmujących się produkcją filmów i nagrań,

65 prowadzących działalność archiwów, muzeów i bibliotek

15 domów i ośrodków kultury oraz

15 podmiotów zajmujących się nadawaniem programów.

 

392 gdańskie organizacje pozarządowe

zarejestrowały się w Bazie NGO w kategorii “kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego” (2016).

Źródła

Bank Danych Lokalnych GUS

Baza NGO

Moja Polis

 

Uczestnictwo

1 337 227 osób uczestniczyło w różnych wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku

1 291 84 osoby wybrały się na seanse filmowe,

550 230 osób odwiedziły muzea

198 339 osób wzięło udział w imprezach organizowanych przez domy i ośrodki kultury,

133 743 osoby wysłuchały koncertów w instytucjach muzycznych,

132 730 osób obejrzały spektakle teatralne,

128 214 uczestniczyło w imprezach masowych o profilu artystyczno-rozrywkowym,

64 787 osób odwiedziło wystawy,

w bibliotekach wypożyczono 1 218 081 woluminów.

Najpopularniejszym źródłem informacji na temat imprez kulturalnych jest dla Gdańszczan internet. W badaniach z 2013 r. wskazywało na niego 77,2% badanych.

Źródła

Moja Polis

Bank Danych Lokalnych GUS

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku 2013

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku 2011

Więcej o uczestnictwie w kulturze w raporcie Punkty styczne – między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa

 

Finanse

7 867 555.28 zł wyniosła kwota dofinansowania z projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła w 2014 roku.

158 778 941.71 zł wyniosły wydatki na kulturę z budżetu miasta w 2014 roku.

W 2015 r. miasto Gdańsk przeznaczyło dokładnie 2,7 mln zł  (w 2014 r. było to dokładnie 2 mln 267 tys. 280 zł) dla celu realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty niepubliczne i tzw. non profit w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” – na zasadach otwartego konkursu.

Źródła

Moja Polis – wydatki na kulturę z budżetów gmin i miast na prawach powiatu

Moja Polis – dofinansowanie na kulturę ze środków MKIDN

Budżet Gdańska na rok 2014

 

Zjawiska

Na terenie rewitalizującej się Stoczni Gdańskiej funkcjonuje obecnie aż 6 klubów/miejsc o profilu muzyczno – artystycznym, oraz 3 kluby działające w obszarze sport/aktywność fizyczna.

Na przestrzeni XVIII i XIX wieku funkcjonowało w Gdańsku w sumie 13 czasopism traktujących o tematyce kultury, w tym o kulturze miasta Gdańsk

Źródła

Stocznia żyje

Gedanopedia – czasopisma

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska