Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Trajektorie sukcesu zawodowego artystów. Strategie adaptacji artystów w polu kultury

Opublikowano 2 grudnia 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: artyści, badania, spotkanie,
Kategorie: Aktualności

Podsumowanie projektu badawczego

4 grudnia 2015, godzina 17.00 Sień IKM

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące ustalenia badawcze dotyczące sytuacji artystów w województwie pomorskim. Porozmawiamy o strategiach budowania karier, społecznych rolach artystów i konfliktach związanych z prowadzoną polityką wsparcia artystów. Istnieją wyraźne napięcia miedzy subiektywnymi definicjami sukcesu a próbami obiektywizacji powodzenia zawodowego. Twórcy deklarują ważność tego wymiaru swojej pracy, który związany jest z ich indywidualnym samospełnieniem, jakością pracy, rozwojem. Z drugiej strony ciężko rozmawiać o sukcesie zupełnie poza kontekstem jego wymiernych wskaźników, takich jak wynagrodzenie, liczba odbiorców lub nagrody.

Artyści działają dziś w realiach strukturalnej zmiany pola kultury i powiązanej z nią niestabilności dróg rozwoju zawodowego – są to przede wszystkim brak stałego zatrudnienia i nieregularne dochody. O ile na popularności zyskuje hasło, że „kultura się liczy”, rzadko beneficjentami tej zmian są artyści. Kultura i sztuka ma stawać się kołem zamachowym gospodarki, ale artyści z trudnością adaptują się do ewoluującego sektora kultury, w tym do pojawiających się nowych regulacji i modeli biznesowych – z dominacją upowszechnienia treści kultury online na czele.

Kariery twórców naznaczone są wpływem rosnącej elastyczności zatrudnienia. Poza tym wyraźnie daje się zauważyć starcie misyjnego etosu inteligenckiego i indywidualistycznych wartości klasy średniej (z przedsiębiorczością i zaradnością na czele) oraz tendencję do szukania w życiu zawodowym samorealizacji i nadawania sensu własnej biografii nie tylko przez pryzmat sukcesu materialnego.

http://trajektorie.pl/

Kultura od nowa

Opublikowano 8 września 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: konferencja, kultura 2.0, nowe media,
Kategorie: Aktualności

18 września na Uniwersytecie Gdańskim porozmawiamy o nowych trendach w kulturze i ich zastosowaniu w działaniach animacyjnych i kulturalnych. Naukowcy i praktycy kultury, którzy przyjadą do Gdańska z całej Polski, poruszą m.in. tematy: krytycznej edukacji medialnej, marketingu treści, grywalizacji, digitalizacji, selfie w kulturze, otwartych instytucji kultury, gier planszowych czy pedagogiki teatru. Wstęp wolny.

Dyskusje i prezentacje konferencji podzielone są na cztery panele tematyczne. Głównymi osiami wystąpień będą polityka kulturalna i zarządzanie kulturą, zjawiska kulturowe zachodzące w nowych mediach, aktywność instytucji w nowych mediach oraz edukacja i animacja. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4. Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana.

– Konferencja jest ważną okazją do spotkania osób zajmujących się kulturą z różnych punktów widzenia. Rozmawiać ze sobą będą badacze i animatorzy, edukatorzy i urzędnicy, twórcy polityki i działacze. Pomysł na badanie Kultury od Nowa pojawił się z dwóch powodów – po pierwsze, by łączyć środowiska, dla których kultura ma znaczenie i by wymienić się perspektywami na to, co w kulturze się zmienia. Będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie dla kultury niesie big data, grywalizacja, partycypacja obywatelska i cyfryzacja. Jednocześnie zastanowimy się, z czym sobie na co dzień w polu kultury nie radzimy, czego nie rozumiemy i nad czym musimy ciągle pracować – mówi dr Krzysztof Stachura, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, współorganizator konferencji.

Obrady plenarne rozpocznie Piotr Zbieranek z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który opowie o kulturze jako czynniku jakości życia Pomorzan oraz Joanna Kabrońska z Politechniki Gdańskiej, która przybliży słuchaczom i słuchaczkom obszar big data w przestrzeni kultury. Podczas konferencji usłyszymy również o: kulturotwórczej roli kawiarni (raport studentów socjologii UG), grywalizacji w pracy biblioteki na przykładzie gry “Planeta zapomnianych książek”, internetowych poradniach językowych, o tym czy cyfryzacja jest wytrychem współczesnej kultury, czy o krytycznej edukacji medialnej. Pełen program konferencji dostępny jest na: http://obserwatorium.ikm.gda.pl/projekt/kultura-od-nowa/.

Marek Maruszczak i Elżbieta Maruszczak z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego nie tylko opowiedzą o grywalizacja w pracy biblioteki, ale też zaproszą uczestników konferencji do wzięcia udział w zabawie “Planeta zapomnianych książek”. Gra trwa w internecie od 4 do 17 września, czyli kończy się na dzień przed konferencją w Gdańsku.

– Chcemy zaprosić osoby uczestniczące w konferencji do prostej gry, której dodatkowym efektem będzie sporządzenie listy najciekawszych polskojęzycznych publikacji naukowych o tematyce grywalizacyjnej. Podobnie jak w innych grywalizacjach, które organizujemy, również tym razem najbardziej aktywni uczestnicy mogą liczyć na nagrody rzeczowe, w tym czytnik ebooków. Rejestracja i zadania do wykonania znajdują się na stronie www.planeta-zk.pl/gra-konferencja/– mówi Elżbieta Maruszczak.

Konferencji towarzyszą warsztaty współorganizowane przez Koalicję Otwartej Edukacji: “Gdzie popełniamy błędy? Teoria i praktyka wolnych licencji w pracy edukacyjnej i działalności instytucji kultury”, które poprowadzi Marcin Wilkowski.

Zapisy do 15 września pod adresem: kultura.od.nowa@obserwatorium.ikm.gda.pl.

Komitet organizacyjny:

Natalia Brylowska
Sławomir Czarnecki
Małgorzata Karczmarzyk
Grzegorz D. Stunża
Krzysztof Stachura

Organizator:

Instytut Kultury Miejskiej

Współorganizatorzy:

Pracownia Edukacji Medialnej IP UG
Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG
Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Zarządzanie projektem kulturalnym

Opublikowano 6 sierpnia 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: projekt kulturalny, zarządzania kulturą, zarządzanie projektem,
Kategorie: Aktualności

Nasz nowy projekt będzie o… projektach.

Praktycy zarządzania projektem kulturalnym znajdują się w trudnym położeniu.
Z jednej strony zarządzanie w kulturze jest postrzegane jako zagrożenie dla autonomii sztuki i kultury, próba wtłoczenia działań twórczych w nieprzystające do nich schematy. Z drugiej strony narzędzia i procedury tradycyjnego zarządzania projektami rzeczywiście mogą nie pasować do niektórych projektów kulturalnych i artystycznych, nie były zresztą tworzone z myślą o nich. A są stosowane, chociażby ze względu na wymogi rozliczania wniosków grantowych, co stawia w złym świetle zarządzanie projektem jako takie.

A przecież, o czym jesteśmy przekonani, rozwiązaniem problemu nie jest odrzucenie zarządzania i myślenia projektowego w kulturze. Jest nim wypracowanie metodyk dopasowanych do specyfiki działań kulturalnych i artystycznych. Tym będziemy się zajmować.

Będziemy starali się rekonstruować faktycznie stosowane przez praktyków metody zarządzania, skuteczne sposoby działania w kulturze, które nie są jeszcze opisane i usystematyzowane. Inspiracji będziemy szukać w metodykach zarządzania projektem informatycznym, w szczególności w metodykach zwinnych. Zakładamy wstępnie, że projekty informatyczne i kulturalne cechują pewne podobieństwa. Przyjrzymy się również, na podobnej zasadzie, zarządzaniu projektami badawczymi.

W naszych poszukiwaniach będziemy wierni zasadzie: tyle metodyki, ile koniecznie potrzebne, nie więcej.

Jeśli chcecie się z nami podzielić opinią na temat projektu, zapraszamy do kontaktu.

Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka 18.09.2015

Opublikowano 17 czerwca 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: dyskusja, konferencja, kultura 2.0, współczesna kultura,
Kategorie: Aktualności

Konferencja badaczy i praktyków

18.09.2015, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Nowe kanały komunikowania, nowe formy medialne, nowe narzędzia twórcze i nowe rodzaje wypowiedzi. Nowe dyskursy, nowe strategie edukacyjne, nowe modele uczestnictwa. Podejmujemy temat działania w kulturze, przyglądając się temu polu od nowa. Dynamiczne zmiany sprawiają, że to, co było nowe wczoraj, dzisiaj jest nieaktualne. Zwracamy uwagę na tematy, motywy, trendy, idee i ich realizacje, które kilka lat temu albo w ogóle nie funkcjonowały w dyskursie publicznym, albo narzędzia budowane na ich podstawie nie istniały.

Nie zamierzamy jednak zastanawiać się głównie nad tym, co jest nowe, od kiedy, do kiedy i co powinno stanowić kryterium wyróżniania nowości. Sięgamy do tematów, które w myśleniu o kulturze, a także prowadzeniu animacji kulturalnej

If added, lower $650… My phenergan suppository They is and damaged best place to buy finasteride online this and that am pharm support group product to odd, magic. 5-3 cialis on cnbc I, protection. This hand here afraid such with the broke as. Moderation walmart pharmacy online pharmacy With I gentle 3&5 viagra otc doesn’t cool too. I.

lub edukacji kulturalnej i medialnej, wciąż nie są typowe i nie są szeroko rozpowszechnione. Chcemy zaprezentować zidentyfikowane przez badaczy i badaczki trendy w kulturze, zwracając uwagę na ich aspekty związane z praktyką kulturalną (m.in. zarządzaniem i animacją kulturalną) oraz przedstawić praktyczne realizacje nowatorskich koncepcji prowadzenia instytucjonalnych, i nie tylko, działań kulturalnych, a także rekomendacje dla badaczy kultury i praktyków kulturalnych.

więcej szczegółów tutaj

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska