Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Ukazała się publikacja prezentująca artykuły autorstwa uczestników konferencji, które stanowiły punkt wyjściowy naszych rozmów. Książkaa jest podsumowaniem i komentarzem do dyskusji na temat sytuacji artystów we współczesnym świecie z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej, społecznej.

Dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie  repozytorium IKM w formatach epub i mobi oraz w formie drukowanej w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk (pokój 108).

12.12.2014, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk,

sala wystaw czasowych, parter

 

Program konferencji

 

Konferencja jest przestrzenią dyskusji praktyków i teoretyków współczesnej kultury i sztuki, którzy spotkają się w panelach dyskusyjnych poświęconych trzem  tematom: miejscu artystów w polityce kulturalnej, roli społecznej artystów oraz rynkowi pracy i warunkom ekonomicznym, w jakich funkcjonuje współczesny artysta.

Dyskusję otworzą autorzy artykułów konferencyjnych, krótko prezentując najważniejsze tezy zawarte w tekstach, które  będą podstawą do wspólnej rozmowy wszystkich uczestników konferencji.

/9.30 – rozpoczęcie konferencji, rejestracja

/10.00 – 11.30 Miasto, polityka, sztuka, instytucje. Miejsce artysty w miejskiej polityce kulturalnej

/11.50 – 13.20 Co „robi” artysta? Społeczne role i strategie artystów

/14.20 – 15.50 Zawód artysta. Ekonomika kultury i rynek pracy artystów

 

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Chcemy zaproponować praktyczne i teoretyczne spojrzenie na sytuację współczesnych artystów z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej, społecznej. Wspólnie zastanowimy się nad tym, kim jest współczesny artysta, jak odnajduje się w warunkach ekonomizacji kultury i w jaki sposób miejska polityka kulturalna może wspierać działalność artystyczną.

Konferencja ma być przestrzenią dyskusji praktyków i teoretyków współczesnej kultury i sztuki, dlatego przyjmie formułę dyskusji panelowych nad tekstami przygotowanymi przez uczestników.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. Jerzy Limon oraz dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, obaj czynnie związani zarówno ze środowiskiem artystycznym, jak i akademickim.

Tematyka

Współcześni artyści szukają nowych sposobów na definiowanie siebie jako twórców, a jednocześnie starają się odnaleźć swoje miejsce w systemie społeczno-ekonomicznym, próbując różnych strategii utrzymania się z działalności artystycznej. Transformacje, jakie przechodzą tradycyjne instytucje świata sztuki, jak i sama definicja sztuki i artysty, mają związek ze zjawiskami kulturowymi takimi jak twórczość w Internecie oraz trendami w ekonomice. Sam świat sztuki jest bardzo zróżnicowany nie tylko artystyczne, ale też ekonomicznie. Odnalezienie się w tej rzeczywistości jest szczególnie trudne dla młodych artystów. Czy system edukacji artystycznej odpowiada na potrzeby twórców rozpoczynających swoją karierę? Czy tradycyjnie rozumiana akademia jest potrzebna, czy zastępują ją inne instytucje kształtujące różnorodność artystyczną współczesnej kultury i mechanizmy wspierające działalność twórczą? W jaki sposób środowisko artystyczne wpływa na rozwój miasta?

Proponowane tematy

 • Rola artysty w społeczeństwie obecnie – perspektywa zmian
 • Artysta jako zawód – wyzwania, strategie, problemy
 • Rola środowiska artystycznego w kształtowaniu i rozwoju miasta
 • Sposoby wspierania działalności artystycznej
 • Polityka kulturalna a sytuacja artysty
 • Sytuacja ekonomiczna współczesnych artystów
 • Instytucje świata sztuki i ich przemiany
 • Strategie artystów na rynku sztuki
 • Internet a twórczość artystyczna i rynek sztuki
 • Edukacja artystyczna a rynek sztuki
 • Przemiany definicji artysty i twórcy w świetle przemian współczesnej kultury

Powyższa lista nie wyczerpuje zagadnień i spojrzeń możliwych do przedstawienia podczas konferencji.

Zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, praktyków, artystów, a także kuratorów i menedżerów kultury oraz osoby związane zawodowo ze światem kultury i sztuki.

Sprawy organizacyjne:

Konferencja będzie miało formułę panelowych dyskusji nad tekstami uczestników, które zostaną wcześniej udostępnione na stronie internetowej wydarzenia. Obowiązkiem uczestników będzie przesłanie pełnego artykułu (15-27 tys. znaków) organizatorom w wyznaczonym terminie oraz zapoznanie się z tekstami współpanelistów. Na konferencja nie będzie możliwości ustnego wygłaszania referatów. Na początku każdego panelu prelegenci proszeni będą o krótkie (do 5 minut) streszczenie najważniejszych tez swojego artykułu.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów tekstów (do 1500 znaków) i krótkich biogramów do  7 listopada 2014 na adres obserwatorium@ikm.gda.pl. Pełne teksty artykułów będziemy przyjmować do 30 listopada 2014.

Planowana jest recenzowana publikacja zawierająca artykuły autorstwa panelistów biorących czynny udział w dyskusji.

Konferencja jest otwarta i nie przewidujemy opłaty.

Nie zapewniamy noclegów.

Patronat merytoryczny

Prof. dr hab. Jerzy Limon – dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, anglista, literaturoznawca oraz teatrolog, pomysłodawca kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi i kierownik Katedry Sztuk Scenicznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Jego liczne publikacje zostały wydane w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jest autorem 120 haseł Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.

Dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski – artysta, animator kultury, kulturoznawca. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych, również poza granicami Polski. Autor książek i publikacji naukowych, w latach 1996-2002 przewodniczył kolegium redakcyjnemu „Kultury Współczesnej”. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Organizacja konferencji

koordynacja:

Natalia Brylowska

współpraca:

Aneta Lehmann

Marta Bednarska

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska