Badamy sąsiedzkie relacje

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej,
Gdańska Organizacja Turystyczna

Czy i jak pandemia zmieniła sąsiedzkie relacje? Jakie są nasze stosunki z sąsiadami i sąsiadkami, czy jesteśmy z nich zadowoleni? Zespół Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Instytut Kultury Miejskiej przygotowały krótką ankietę, która pozwoli, m.in., podjąć decyzję co do formy organizacji kolejnej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów.

Wraz z zespołem Gdańskiej Karty Mieszkańca przygotowaliśmy ankietę, która bada relacje sąsiedzkie w Gdańsku i którą można było wypełnić do 9 maja. Badanie sprawdza potrzeby dotyczące nowych funkcjonalności na Karcie Mieszkańca oraz pyta o zdanie na temat formuły Gdańskich Dni Sąsiadów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wobec utrzymującego się stanu epidemii. Ankieta była skierowana wyłącznie do mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

– Chcemy dowiedzieć się, czy chcą Państwo, by w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca stworzyć aplikację, która pozwali komunikować się z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie – wysyłać wiadomości do wszystkich z nich lub do pojedynczych osób. Zależy nam na informacji zwrotnej od mieszkańców i mieszkanek, czy skorzystaliby z takiej funkcji i w jakim zakresie. Zależy nam na tym, aby udoskonalać Kartę Mieszkańca w oparciu o potrzeby jej użytkowników i zachęcić do korzystania z niej nowe osoby – mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

– W tym roku tradycyjne spotkania w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów stoją pod znakiem zapytania, ale chcemy podtrzymać ducha sąsiedzkości w tym czasie. Część pytań w ankiecie dotyczyła pomysłów na sąsiedzkie aktywności z zachowaniem bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie wirusem Covid-19. Jesteśmy ciekawi, jak główni organizatorzy tego projektu, czyli sami mieszkańcy i mieszkanki Gdańska widzą przyszłość naszego sąsiedzkiego święta – mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka Gdańskich Dni Sąsiadów z Instytutu Kultury Miejskiej.

Wyniki ankiety pomogą nam zdecydować o terminie i formie kolejnej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów. Rezultaty badania zostaną pokazane za pośrednictwem strony internetowej sąsiedzkiego święta: http://dnisasiadow.pl/.

Więcej informacji o Karcie Mieszkańca: jestemzgdanska.pl

Strona Gdańskiej Organizacji Turystycznej: visitgdansk.com

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.