Badanie relacji sąsiedzkich. Gdańskie Dni Sąsiadów

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej,
Gdańska Organizacja Turystyczna

Dostępność

Wyniki badań dostępne w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

Czy i jak pandemia zmieniła sąsiedzkie relacje? Jakie są nasze stosunki z sąsiadami i sąsiadkami, czy jesteśmy z nich zadowoleni? Zespół Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz Instytut Kultury Miejskiej przygotowały badanie, która pozwoliło, m.in., podjąć decyzję co do organizacji Gdańskich Dni Sąsiadów w trakcie pandemii. W poniższej infografice przedstawiamy wyniki badania, w tym charakterystykę sąsiedzkich relacji w Gdańsku i wartości kojarzone z Gdańskimi Dniami Sąsiadów. 

 

 

Strona internetowa Gdańskich Dni Sąsiadów: http://dnisasiadow.pl/.

Więcej informacji o Karcie Mieszkańca: jestemzgdanska.pl

Strona Gdańskiej Organizacji Turystycznej: visitgdansk.com

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.