Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej

Dostępność

Raport z badań dostępny w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

Nowe kanały komunikowania, nowe formy medialne, nowe narzędzia twórcze i nowe rodzaje wypowiedzi. Nowe dyskursy, nowe strategie edukacyjne, nowe modele uczestnictwa. W publikacji „Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka” na nowo przyglądamy się działaniu w kulturze. Zwracamy uwagę na tematy, motywy, trendy i idee, które kilka lat temu albo w ogóle nie funkcjonowały w dyskursie publicznym, albo
narzędzia budowane na ich podstawie nie istniały. Książka jest pokłosiem zorganizowanej w 2015 roku przez Instytut Kultury Miejskiej konferencji o tym samym tytule.

Opisując trendy w kulturze, zwracamy uwagę na ich aspekty związane z praktyką kulturalną, oraz przedstawiamy praktyczne realizacje nowatorskich koncepcji prowadzenia instytucjonalnych (i nie tylko) działań kulturalnych. Dynamiczne zmiany sprawiają, że to, co było nowe wczoraj, dzisiaj jest nieaktualne, ale i to, co wydawało się stare, może być użyte na nowo, w nowym kontekście, wplecione w nowe formy i przeplatane innymi treściami. Zawarte w publikacji 18 tekstów porusza różnorodną tematykę i przedstawia głos zarówno badaczy, jak i osób zaangażowanych w praktyczne działania kulturalne.

Lista artykułów:

1. Metaewaluacja w kulturze. Czego uczy nas analiza raportów o stanie kultury – o badaniu „Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury”;
2. Partycypacja i dialog jako demokratyczne praktyki artystyczne
– o projektach dialogicznych albo konwersacyjnych, które wymagają aktywnego udziału w procesie twórczym, opartym na współpracy artystów z nie-artystami;
3. Cyfryzacja jako sformułowanie – wytrych. Wyimki z badań oferty kulturalnej w Białymstoku i Suwałkach – o wykorzystywaniu mediów cyfrowych przez twórców lokalnej oferty kulturalnej w województwie podlaskim;
4. Środowisko twórcze: lokalność, różnicowanie, odróżnianie się – o kierunkach przeobrażeń roli artystów w lokalnych środowiskach;
5. Artysta i analityk. Big data w przestrzeni kultury – o zjawisku big data i jego potencjale odsłaniania społecznych trendów i zjawisk wykluczanych z głównego nurtu kultury;
6. Drony i kultura zrób-to-sam. Oblicza techno-społecznej innowacji – o dronach o różnym zastosowaniu, które łączą w sobie wykorzystywanie nowych technologii z kulturą otwartości i aktywności;
7. Wyniki badań świadomości Polaków w kontekście digitalizacji kultury – o digitalizacji oraz działaniach digitalizacyjnych podejmowanych przez państwo w opinii polskich internautów;
8. Społeczeństwo informacyjne w perspektywie europejskiej – o koncepcie społeczeństwa informacyjnego i jego rozwoju w kontekście prawodawstwa w Unii Europejskiej;
9. Marketing oparty na treściach jako element cyfrowego systemu komunikowania – o zjawisku own media, czyli należących do marki przestrzeni w sieci, w których firma prezentuje własne treści;
10. Jak gry indie mogą zmienić naszą kulturę? – o grach indie jako treściach kultury z szeroko zakrojonym kulturotwórczym potencjałem;
11. Powrót starych form wspierających oddolną inicjatywę na przykładzie projektu „Etno Horyzonty” – o biuletynie „Etno Horyzonty” tworzonym na Uniwersytecie Gdańskim i czerpiącym z tradycji fanzinów;
12. „Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska”. Refleksje po badaniu – o kawiarniach, pubach i lokalach, które systematycznie organizują wydarzenia kulturalne w Gdańsku i ich wpływie na kulturalną mapę miasta;
13. Pedagogika teatru jako metoda edukacji i model aktywnego uczestnictwa oraz jej miejsce w teatrze jako instytucji – na przykładzie cyklu „Lekcje niegrzeczności” w Teatrze Wybrzeże  – o pedagogice teatru jako metodzie edukacji kulturalnej, a zarazem strategii gromadzenia wokół teatru zaangażowanej publiczności;
14. Selfie w muzeach – analiza zjawiska w kontekście działalności i roli społecznej muzeów – o modzie na selfie w muzeach i różnorodnym podejściu instytucji do tego zjawiska;
15. Zastosowanie wybranych założeń i metod edukacji progresywnej w dwóch różnych współczesnych kontekstach edukacyjnych  – o projektach wprowadzających nowe zasady i metody współpracy nauczyciela i ucznia, w oparciu o aktywne metody uczenia się i zasadę upodmiotowienia;
16. Internetowe poradnie językowe – kultura języka w nowej odsłonie  – o internetowych poradniach językowych: ich rozwoju i używanym w nich języku;
17. Wielkie Maratony Czytelnicze dla uczniów –  współdziałanie biblioteki publicznej ze szkołami
 – o historii i założeniach Wielkich Maratonów Czytelniczych;
18. Czas wolny i aktywność kulturalna jako wymiar jakości życia Pomorzan  – o związkach pomiędzy oceną dostępu do infrastruktury i oferty kulturalnej, satysfakcją z wykorzystania czasu wolnego, a generalną satysfakcją z życia wśród Pomorzan.

O PUBLIKACJI:

Autorzy: Krzysztof Stachura, Grzegorz D. Strużyna, Radosław Kossakowski, Katarzyna Niziołek, Małgorzata Skowrońska, Maciej Białous, Maciej Kowalewski, Anna Nowak, Regina Thurow, Joanna Kabrońska, Katarzyna Kopiecka-Piech, Wojciech Kowalik, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz, Bartosz Wysocki, Katarzyna Korzeniewska, Marta Tymińska, Katarzyna Lengowska, Alicja Ozga, Anna Salamonik, Jagoda Brunka, Daria Cherek, Karolina Chojdak, Krzysztofa Jankowska, Beata Kramarczyk, Joanna Kropisz, Martyna Ziółkowska, Weronika Łucyk, Jacek Mianowski, Małgorzata Karczmarzyk, Joanna Ginter, Zbigniew Walczak, Piotr Zbieranek

Rok wydania: 2016

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.