Kultura w Gdańsku po pandemii. Perspektywa pracowników i twórców kultury.

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej

Patronat

Miasto Gdańsk

Dostępność

Wyniki badań dostępne w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

W czasie pandemii koronawirusa sytuacja sektora kultury znacząco się zmieniła. Działalność instytucji kultury w siedzibach została ograniczonaw związku z tym rozpoczęły one realizację nowych cyklów i formatów internetowych. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie „Kultura w Gdańsku po pandemii skierowane do twórców i organizatorów życia kulturalnego w mieście. Poprzez skierowaną do respondentów ankietę chcieliśmy zdiagnozować, w których obszarach działalności kulturalnej zachodzą największe zmiany, jakie są nadchodzące wyzwania organizatorów wydarzeń oraz jak kształtują się potrzeby związane ze wsparciem działalności artystycznej i kulturalnej w Gdańsku. 

W badaniu wzięły udział 92 osoby reprezentujące środowiska kulturalne i artystyczne w Gdańsku.​ Dla 55% pracowników instytucji kultury zmiany ​w funkcjonowaniu kultury wiązały się z bardziej intensywną pracą w tym okresie, szczególnie wśród osób zajmujących się promocją i marketingiem.​ Dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, jako niezależni artyści, twórcy, animatorzy 
i menedżerowie, okres pandemii przyniósł w większości spadek zarobków. Z kolei w instytucjach kultury zarobki były najbardziej stabilne. Aż 88% badanych przeniosło działania kulturalne i artystyczne do Internetu. Za pozytywne strony kształtowania oferty online badani uznali możliwość dotarcia do nowych grup odbiorcówponadlokalny zasięg działań i nowe pomysły i formy działań kulturalnych. Wśród aspektów negatywnych wymienili głównie brak możliwości dotarcia do grup niedysponujących kompetencjami ​i sprzętem potrzebnym do uczestnictwa onlinekonieczność inwestycji w sprzęt i oprogramowanie​, a także problemy związane z regulacjami ​w kwestii praw autorskich treści umieszczanych w Internecie.  

Najbardziej zauważane przez badanych zmiany wywołane pandemią to kwestie związane z trudną sytuacją finansową instytucji, organizacji i twórców kultury, którzy bardziej niż zwykle potrzebowali 
w tej sytuacji wsparcia ze środków publicznych (ponad 80% wskazało na te kwestie). W obliczu kryzysu potrzebna jest wspólna reprezentacja środowiska kultury (z tą opcją zgodziło się 74%). Zauważono także spadek potencjału ekonomicznego kultury (70%) oraz zmniejszony potencjał relacyjny kultury (67%). W odpowiedziach otwartych badani wskazywali, że czas epidemii podkreślił problemy sektora kultury i niedoskonałości zarządzania w wielu instytucjach 

Najtrudniejsze dla osób działających w kulturze w najbliższych miesiącach po badaniu wydawały się kwestie związane ​z planowaniem ze względu na niepewność rozwoju epidemii (89%). W czasie badania problematyczne były także niejasne wytyczne dotyczące ograniczeń w prowadzeniu działań kulturalnych związane z reżimem sanitarnym (73%). Problemy finansowe to głównie spadek dochodów (82%) i brak zwrotu z poniesionych inwestycji (67%). 

REKOMENDACJE DLA WŁADZ PUBLICZNYCH:  

  • utrzymanie finansowania kultury na dotychczasowym poziomie, 
  • elastyczne traktowanie planów rocznych, 
  • uruchomienie grantów wspierających działalność online, a także takich pozwalających na zakup sprzętu ​i niezbędnego oprogramowania, 
  • elastyczność przy rozliczaniu grantów i dotacji. 

O BADANIU:  

rok: 2020 

zasięg: lokalny – Gdańsk 

metody badawcze: ankieta internetowa  

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.