Miejsca kreatywne

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej

Rozpoczęliśmy badanie „Miejsca kreatywne”. Wykorzystując wiedzę i narzędzia badawcze dyscyplin takich jak zarządzanie, socjologia, urbanistyka, architektura i kulturoznawstwo, przyjrzymy się kompleksowo relacji między miastem i przestrzenią a działalnością kreatywną, a także – w skali mikro – między kreatywnymi osobami a miejscem ich pracy. Relacje te analizować będziemy w kontekście Gdańska, zestawiając je z doświadczeniami polskich i zagranicznych przestrzeni kreatywnych. 

Aktywność kreatywna artystów, twórców, przedsiębiorców w miastach funkcjonuje w lokalnym ekosystemie powiązanych ze sobą podmiotów i branż. Często koncentruje się wokół konkretnych miejsc: budynków, ulic czy całych dzielnic. Powstają w ten sposób twórcze przestrzenie, np. huby kreatywne, wspólne pracownie, inkubatory artystyczne, makerspace’y, a często także całe dzielnice artystyczne i klastry kreatywne. Celem naszego badania jest dostarczenie wiedzy na temat specyfiki powiązań przestrzeni kreatywnych z ekosystemem miasta, a także na temat potrzeb osób reprezentujących zawody kreatywne. Wesprze ona przemyślane lokowanie, inwestowanie i zarządzanie takimi miejscami. Wyniki zaprezentujemy przedstawicielom sektora kreatywnego i lokalnym samorządom, w tym gdańskiemu, gdzie trwają prace nad organizacją inkubatora artystycznego.  

 Badanie składa się z 3 elementów: 

  1. Mapowanie miejsc kreatywnych w przestrzeni Gdańska z wykorzystaniem analizy GIS i analizy kartograficznej – pozwoli to na ocenę morfologii miasta oraz zlokalizowanie lokalnych centrów aktywności, które skupiają branże kreatywne. Zostaną one poddane pogłębionej analizie jakościowej w kolejnym etapie badania. 
  2. Analiza wizualna i przestrzenna lokalnych miejsc kreatywnych – wykorzystywać będzie narzędzia socjologii wizualnej, architektury i urbanistyki oraz antropologii miasta. Pozwoli to na scharakteryzowanie cech miejsc kreatywnych i powiązań z sąsiadującymi podmiotami reprezentującymi inne branże.  
  3. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami sektora kreatywnego –poświęcone będą poznaniu specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy osób reprezentujących różne zawody kreatywne (m.in. projektantów designerów, artystów wizualnych, performatywnych, muzyków, filmowców, twórców gier komputerowych) i czynnikom decydującym o powodzeniu miejsc kreatywnych. 

 Zespół badawczy:

dr Natalia Brylowska i Magdalena Pałka (Instytut Kultury Miejskiej), dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska i dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Aneta Lehmann (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), dr Piotr Firych (Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wsparcie merytoryczne: dr Marcin Poprawski (Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Premiera raportu podsumowującego badanie w pierwszej połowie 2022 roku.  

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.