Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

“Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce” | spotkanie

Opublikowano 23 marca 2017, Przejdź do komentarzy
Tagi: badania, instytucje kultury,
Kategorie: Aktualności

Jak nowe instytucje kultury radzą sobie po otwarciu? Co decyduje o sukcesie, a co sprawia trudności? Jak inwestycje w kulturę wpływają na życie miast? Badacze z poznańskiego Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM przyjrzeli się instytucjom nowo utworzonym oraz tym, które przeniosły się do nowego budynku. Poddali analizie, między innymi, funkcjonalność budynku kulturalnego, zakorzenianie społeczne i dostępność dla publiczności, odbiór społeczny nowego obiektu, kulturę organizacyjną instytucji.

W środę, 5 kwietnia o godz. 13.00, autorzy raportu, Marcin Poprawski (koordynator naukowy badania) i Piotr Firych, odwiedzą Gdańsk na zaproszenie Instytutu Kultury Miejskiej. Spotkanie w Sztuce Wyboru będzie okazją do lepszego poznania wniosków i rekomendacji z projektu badawczego. Uczestnicy spotkania zastanowią się też nad tym, jak sprawnie tworzyć nowe instytucje miejskie z korzyścią dla mieszkanek i mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w Sztuce Wyboru (ul. J. Słowackiego 19, Gdańsk). Organizatorem spotkania jest Obserwatorium Kultury działające przy Instytucie Kultury Miejskiej.

Liczba miejsc ograniczona. Wymagane wcześniejsze zapisy: https://raportnowelokowanie.evenea.pl/

Raport “Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce” jest dostępny na stronie Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM: http://rok.amu.edu.pl/index.php/projekty-badawcze/raporty/

Instytucje poddane analizie w projekcie badawczym: Gdański Teatr Szekspirowski, Filharmonia Gorzowska, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Muzeum Śląskie, Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi, Brama Poznania ICHOT Centrum Interpretacji Dziedzictwa, Miejska Biblioteka Publiczna w Rumii – Stacja Kultura, Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

Projekt badawczy zrealizował Związek Miast Polskich w ścisłym partnerstwie z Regionalnym Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O zaproszonych gościach:

Marcin Poprawski – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel i koordynator Regionalnego Obserwatorium Kultury – Centrum Badawczego UAM, od 2006 roku wykładowca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; doktor nauk humanistycznych, muzykolog, menedżer, współzałożyciel i do 2014 roku dyrektor festiwalu Akademia Gitary; autor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania i estetyki, kierownik projektów badawczych w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, ekspert w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu audience development oraz sektorów kreatywnych, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji kultury, ekspert Związku Miast Polskich, od 2013 roku wiceprezes międzynarodowej sieci instytucji badawczych i edukacyjnych ENCATC.

Piotr Firych – specjalista ds. mediów i komunikacji, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, magister studiów międzynarodowych w obszarze komunikacji marketingowej oraz studiów latynoamerykańskich na Aalborg University w Danii; współautor szeregu opracowań badawczych i strategicznych z obszaru kultury; współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM; gościnny wykładowca na Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu strategii komunikacyjnych i nowych mediów; w latach 2013-2015 rzecznik prasowy wielkopolskiego festiwalu Akademia Gitary; pracował dla Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie; posiada doświadczenie dziennikarskie.

Kulturalna hierarchia – nowy raport Obserwatorium Kultury

Opublikowano 30 maja 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: badania, gdańskie badania nad kulturą, kulturalna hierarchia,
Kategorie: Aktualności

Najnowszy raport Obserwatorium Kultury w Gdańsku pokazuje, co wpływa na na nasze kulturalne preferencje i wybory. O tym, co czytamy, jakie filmy czy płyty wybieramy decyduje, m.in., miejsce zamieszkania, dochód, kapitał kulturowy, wykształcenie czy pozycja społeczna. Raport, zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępny jest na: www.bit.ly/kulturalnahierarchia.

więcej…

Gdańsk w europejskich badaniach jakości życia

Opublikowano 3 lutego 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: badania, Gdańsk, jakość życia, miasto,
Kategorie: Aktualności, Artykuły

Czy zgadzasz się, że stwierdzeniem: „jestem zadowolony, że mieszkam w …” – tak rozpoczyna się ankieta kierowana do mieszkańców miast. W Gdańsku z tym stwierdzeniem zgadza się 96% mieszkańców.

 

Co 3 lata Komisja Europejska zleca badania jakości życia w wybranych dużych miastach Europy. Wśród 83 badanych miast znajdują się 4 polskie miasta: Warszawa, Kraków, Białystok i Gdańsk. Jakość życia mierzona jest w kilku aspektach dotyczących zadowolenia z usług edukacyjnych, handlowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, jakości powietrza i terenów zielonych, czy poczucia bezpieczeństwa, zaufania oraz zadowolenia z sytuacji życiowej.

Według badaczy na satysfakcję z życia w mieście najbardziej wpływa poczucie bezpieczeństwa w mieście i najbliższym sąsiedztwie oraz zadowolenie z konkretnego miejsca zamieszkania. Najbardziej zadowoleni ze swoich miast są mieszkańcy Oslo, Zurychu ( 99%) oraz Aalborg, Wilna i Belfastu (98%).

Wykres przedstawia, jak poszczególne aspekty życia miejskiego oceniają gdańszczanie.

Publikacja1

Procent osób oceniających poszczególne aspekty jakości życia w Gdańsku, kolorem niebieskim i jasnoniebieskim zaznaczono odpowiedzi pozytywne, szarym i ciemnoszarym odpowiedzi nagatywne.
Opracowanie: Natalia Brylowska, Źródło: Quality of Life in European Cities 2015

 

Gdańsk, podobnie jak inne polskie miasta, znalazł się wśród najlepiej ocenianych miast pod względem dostępu do sklepów. Gdańszczanie najbardziej zadowoleni są z ogólnej sytuacji życiowej – osobistej i zawodowej. Mieszkańcy Gdańska najlepiej w Polsce oceniają także swoją sytuację finansową. Mają również najlepsze opinie na temat swojego miasta, jeśli chodzi o poziom poczucia bezpieczeństwa w mieście i zaufania do innych mieszkańców, a także obecności obcokrajowców w mieście (tutaj należy jednak zaznaczyć, że mieszkańcy Gdańska, najczęściej wśród mieszkańców innych europejskich miast nie udzielali odpowiedzi na to pytanie, co może wskazywać na niską świadomość społeczną znaczenia obecności obcokrajowców w mieście). Trochę gorzej oceniali kwestie związane z dostępnością mieszkań, czy możliwością znalezienia pracy oraz pomocą ze strony administracji publicznej.

Bardzo dobrze Gdańsk wypada także w kategoriach dotyczących środowiska i przestrzeni zielonych (choć tu ponownie najlepiej oceniany, wśród polskich miast, jest Białystok). Dobrze oceniana jest jakość powietrza i poziom hałasu, natomiast Gdańszczanie słabo oceniają zaangażowanie miasta w zwalczanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W porównaniu z innymi polskimi miastami Gdańsk jest oceniany słabiej pod względem jakości i dostępu do infrastruktury miejskiej – szczególnie w kwestiach stan budynków i ulic oraz jakości przestrzeni publicznej. Podobnie jak w innych miastach najgorzej oceniana jest infrastruktura związana z opieką zdrowotną. Infrastruktura kulturalna – teatry, muzea, biblioteki, jest oceniana pozytywnie przez 86% mieszkańców Gdańska, podobnie jak w innych polskich miastach. Kraków za to znalazł się wśród najlepiej ocenianych pod tym względem miast europejskich (92%). Transport publiczny oceniany jest pozytywnie, natomiast korzysta z niego tylko 45% mieszkańców miasta (Paryż 80%, Warszawa 60%, Kraków 58%).

Poniższy wykres pozwala porównać te wyniki z ocenami mieszkańców innych miast w Polsce.

Publikacja2

Procent osób oceniających pozytywnie poszczególne aspekty jakości życia w polskich miastach objętych badaniem. Linie przedstawiające poszczególne miasta przechodzą pomiędzy punktami oznaczającymi wartości procentowe pozytywnych opinii w różnych kategoriach. Wartości są uporządkowane od środka na zewnątrz (od 0 do 100) – czyli im dalej od środka, tym lepiej oceniany jest dana kategoria w wybranym mieście.
Opracowanie: Natalia Brylowska, Źródło: Quality of Life in European Cities 2015

 

Według autorów raportu największe wyzwania stoją przed miastami europejskimi w obszarach dotyczących dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji oraz przeciwdziałania bezrobociu. Mieszkańcy Gdańska pytani o to samo, zwracali uwagę szczególnie na jakość opieki zdrowotnej (63%), infrastrukturę drogową (36%) i problem bezrobocia (32%).

Pełen tekst raportu.

 

Trajektorie sukcesu zawodowego artystów. Strategie adaptacji artystów w polu kultury

Opublikowano 2 grudnia 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: artyści, badania, spotkanie,
Kategorie: Aktualności

Podsumowanie projektu badawczego

4 grudnia 2015, godzina 17.00 Sień IKM

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące ustalenia badawcze dotyczące sytuacji artystów w województwie pomorskim. Porozmawiamy o strategiach budowania karier, społecznych rolach artystów i konfliktach związanych z prowadzoną polityką wsparcia artystów. Istnieją wyraźne napięcia miedzy subiektywnymi definicjami sukcesu a próbami obiektywizacji powodzenia zawodowego. Twórcy deklarują ważność tego wymiaru swojej pracy, który związany jest z ich indywidualnym samospełnieniem, jakością pracy, rozwojem. Z drugiej strony ciężko rozmawiać o sukcesie zupełnie poza kontekstem jego wymiernych wskaźników, takich jak wynagrodzenie, liczba odbiorców lub nagrody.

Artyści działają dziś w realiach strukturalnej zmiany pola kultury i powiązanej z nią niestabilności dróg rozwoju zawodowego – są to przede wszystkim brak stałego zatrudnienia i nieregularne dochody. O ile na popularności zyskuje hasło, że „kultura się liczy”, rzadko beneficjentami tej zmian są artyści. Kultura i sztuka ma stawać się kołem zamachowym gospodarki, ale artyści z trudnością adaptują się do ewoluującego sektora kultury, w tym do pojawiających się nowych regulacji i modeli biznesowych – z dominacją upowszechnienia treści kultury online na czele.

Kariery twórców naznaczone są wpływem rosnącej elastyczności zatrudnienia. Poza tym wyraźnie daje się zauważyć starcie misyjnego etosu inteligenckiego i indywidualistycznych wartości klasy średniej (z przedsiębiorczością i zaradnością na czele) oraz tendencję do szukania w życiu zawodowym samorealizacji i nadawania sensu własnej biografii nie tylko przez pryzmat sukcesu materialnego.

http://trajektorie.pl/

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska