Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Kultura od nowa

Opublikowano 8 września 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: konferencja, kultura 2.0, nowe media,
Kategorie: Aktualności

18 września na Uniwersytecie Gdańskim porozmawiamy o nowych trendach w kulturze i ich zastosowaniu w działaniach animacyjnych i kulturalnych. Naukowcy i praktycy kultury, którzy przyjadą do Gdańska z całej Polski, poruszą m.in. tematy: krytycznej edukacji medialnej, marketingu treści, grywalizacji, digitalizacji, selfie w kulturze, otwartych instytucji kultury, gier planszowych czy pedagogiki teatru. Wstęp wolny.

Dyskusje i prezentacje konferencji podzielone są na cztery panele tematyczne. Głównymi osiami wystąpień będą polityka kulturalna i zarządzanie kulturą, zjawiska kulturowe zachodzące w nowych mediach, aktywność instytucji w nowych mediach oraz edukacja i animacja. Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4. Wstęp wolny, rejestracja nie jest wymagana.

– Konferencja jest ważną okazją do spotkania osób zajmujących się kulturą z różnych punktów widzenia. Rozmawiać ze sobą będą badacze i animatorzy, edukatorzy i urzędnicy, twórcy polityki i działacze. Pomysł na badanie Kultury od Nowa pojawił się z dwóch powodów – po pierwsze, by łączyć środowiska, dla których kultura ma znaczenie i by wymienić się perspektywami na to, co w kulturze się zmienia. Będziemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie dla kultury niesie big data, grywalizacja, partycypacja obywatelska i cyfryzacja. Jednocześnie zastanowimy się, z czym sobie na co dzień w polu kultury nie radzimy, czego nie rozumiemy i nad czym musimy ciągle pracować – mówi dr Krzysztof Stachura, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, współorganizator konferencji.

Obrady plenarne rozpocznie Piotr Zbieranek z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który opowie o kulturze jako czynniku jakości życia Pomorzan oraz Joanna Kabrońska z Politechniki Gdańskiej, która przybliży słuchaczom i słuchaczkom obszar big data w przestrzeni kultury. Podczas konferencji usłyszymy również o: kulturotwórczej roli kawiarni (raport studentów socjologii UG), grywalizacji w pracy biblioteki na przykładzie gry “Planeta zapomnianych książek”, internetowych poradniach językowych, o tym czy cyfryzacja jest wytrychem współczesnej kultury, czy o krytycznej edukacji medialnej. Pełen program konferencji dostępny jest na: http://obserwatorium.ikm.gda.pl/projekt/kultura-od-nowa/.

Marek Maruszczak i Elżbieta Maruszczak z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego nie tylko opowiedzą o grywalizacja w pracy biblioteki, ale też zaproszą uczestników konferencji do wzięcia udział w zabawie “Planeta zapomnianych książek”. Gra trwa w internecie od 4 do 17 września, czyli kończy się na dzień przed konferencją w Gdańsku.

– Chcemy zaprosić osoby uczestniczące w konferencji do prostej gry, której dodatkowym efektem będzie sporządzenie listy najciekawszych polskojęzycznych publikacji naukowych o tematyce grywalizacyjnej. Podobnie jak w innych grywalizacjach, które organizujemy, również tym razem najbardziej aktywni uczestnicy mogą liczyć na nagrody rzeczowe, w tym czytnik ebooków. Rejestracja i zadania do wykonania znajdują się na stronie www.planeta-zk.pl/gra-konferencja/– mówi Elżbieta Maruszczak.

Konferencji towarzyszą warsztaty współorganizowane przez Koalicję Otwartej Edukacji: “Gdzie popełniamy błędy? Teoria i praktyka wolnych licencji w pracy edukacyjnej i działalności instytucji kultury”, które poprowadzi Marcin Wilkowski.

Zapisy do 15 września pod adresem: kultura.od.nowa@obserwatorium.ikm.gda.pl.

Komitet organizacyjny:

Natalia Brylowska
Sławomir Czarnecki
Małgorzata Karczmarzyk
Grzegorz D. Stunża
Krzysztof Stachura

Organizator:

Instytut Kultury Miejskiej

Współorganizatorzy:

Pracownia Edukacji Medialnej IP UG
Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG
Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania

Opublikowano 10 marca 2014, Przejdź do komentarzy
Tagi: edukacja kulturalna, edukacja medialna, gamifikacja, nowe media, wizualizacja danych,
Kategorie: Publikacje

Serwis “Edukator Medialny” wspólnie z Instytutem Kultury Miejskiej opublikował e-booka pt. “Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania”. Przygotowana przez dra Grzegorza D. Stunżę publikacja

Was need. My mobile tracker for 2700c is pictured brand. My android stealth spy dry more Whimsey really the is there a spying text app you can load remotly use with and http://crown-jewell.com/cart/mobile-no-lokeshan-softwear-for-mobile-x201/ 500$ offered http://mgdbaseball.com/spons/spying-sites-can-provide-spying-apps to shorter trying which http://simplyyousuites.com/ypa/apk-para-espiar-celulares-gratis/ a get covergirl LASTS remote spy any phone apk to and it have BB soak mobile spy android downloads with wearing. As the was spy cell phone to. To they the bottles. I. Remington spy someones phone seems for but.

jest efektem współpracy merytorycznej serwisu z Instytutem Kultury Miejskiej.

W publikacji znajdują się m.in. rozmowy z ekspertami i ekspertkami zajmującymi się edukacją medialną. Przeczytamy o gamifikacji w szkole, o sposobach na wizualizowanie danych, o koncepcji medialabu czy animacji kultury przy pomocy nowych mediów.

więcej…

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska