Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

“Sztuka, polityka, pieniądze” – publikacja podsumowująca konferencję

Opublikowano 1 kwietnia 2016, Przejdź do komentarzy
Tagi: artyści, dyskusja, konferencja, książka, polityka, publikacja, zarządzanie kulturą,
Kategorie: Aktualności, Publikacje

O sztuce, polityce i pieniądzach dyskutowaliśmy z praktykami i teoretykami kultury i sztuki współczesnej: artystami menadżerami kultury, naukowcami.

Panele dyskusyjne konferencji poświęcone były trzem tematom: miejscu artystów w polityce kulturalnej, roli społecznej artystów oraz rynkowi pracy i warunkom ekonomicznym, w jakich funkcjonuje współczesny artysta.

Teraz prezentujemy artykuły autorstwa uczestników konferencji, które stanowiły punkt wyjściowy naszych rozmów. Publikacja jest podsumowaniem i komentarzem do dyskusji na temat sytuacji artystów we współczesnym świecie z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej, społecznej.

Książka dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie  repozytorium IKM w formatach epub i mobi oraz w formie drukowanej w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk (pokój 108).

Podsumowanie konferencji “Sztuka, polityka, pieniądze”

Opublikowano 3 lutego 2015, Przejdź do komentarzy
Tagi: artyści, konferencja, polityka, sztuka,
Kategorie: Aktualności

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI “SZTUKA, POLITYKA, PIENIĄDZE. SYTUACJA ARTYSTY W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

 

12 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się interdyscyplinarna konferencja “Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym” zorganizowana przez Obserwatorium Kultury działające przy Instytucie Kultury Miejskiej. Dyskusja została podzielona na trzy panele, w których udział wzięli naukowcy i artyści – praktycy i teoretycy reprezentujący różne dziedziny oraz poglądy na sytuację artysty i sztuki w Polsce. Czynny udział w dyskusji wzięła także zgromadzona na konferencji publiczność. Wspólne rozważania doprowadziły uczestników do bardzo ciekawych wniosków.

 

PANEL PIERWSZY

Miasto, polityka, sztuka, instytucje. Miejsce artysty w miejskiej polityce kulturalnej

Pierwszy panel dotyczył relacji artysty z miastem, w którym funkcjonuje. Paneliści poruszyli wiele ważnych problemów związanych z miejscem artysty w polityce kulturalnej polskich miast oraz relacjami na linii artysta-przestrzeń. Panel moderował prof. Jan Stanisław Wojciechowski.

Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie w tematykę ośmiu referatów, które stanowiły podstawę dyskusji. Każdy z panelistów streścił główne tezy swojej pracy. Andrzej Leśniewski skupił się na sytuacji artysty w Polsce z punktu widzenia prawa. Joanna Kozera przybliżyła przykład oddolnej inicjatywy kulturalnej – Pracowni Duży Pokój, która wypełniła lukę w miejskiej polityce kulturalnej Warszawy. Małgorzata Jakiel przedstawiła sytuację sztuki ulicznej, która w niedługim czasie ze zwalczanego aktu wandalizmu stała się pożądaną ozdobę miast. Martyna Fołta podjęła temat sytuacji sztuki w przestrzeni publicznej, która jej zdaniem w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Panelistka zaznaczyła jednak, że wciąż niedoceniane są dzieła podejmujące trudne tematy społeczne podając przykład kontrowersji wokół „Tęczy” Julity Wójcik. Kolejna uczestniczka debaty, Weronika Maćkow zarysowała sytuację współczesnej neo-bohemy czyli miejskich środowisk twórczych kontynuujących tradycję bohemy artystycznej przełomu XIX i XX wieku. Zwróciła uwagę na sieć zależności między materialną przestrzenią miasta i funkcjonującą w jej obrębie społecznością artystów. Z kolei Emilia Zielińska skupiła się na krytyce polityki kulturalnej wsi i małych miast. Powołując się na osobiste doświadczenia swoich teściów postawiła odważną tezę o braku jakiejkolwiek polityki kulturalnej w małych miejscowościach. Agnieszka Ochenkowska reprezentowała pogląd odmienny. Przedstawiła przykłady prężnie rozwijających się pod względem kultury ośrodków miejskich, zarówno małych jak i dużych. Według referentki miasto oferuje artyście bardzo wiele możliwości rozwoju, pod warunkiem że jest on osobą aktywną i potrafi wykorzystać daną mu szansę. Ostatnia prelegentka, Małgorzata Dąbrowska opowiedziała o mechanizmach powstawania i roli, jaką pełnią w mieście squaty artystyczne – nielegalnie przejmowane przez artystów pustostany, które służą szeroko pojętej działalności artystycznej.

Podczas debaty, która wywiązała się wokół przedstawionych zagadnień paneliści poruszyli wiele istotnych tematów, między innymi kwestię zachodzących obecnie przemian w postrzeganiu miasta. Uczestnicy konferencji próbowali odnaleźć nową metaforę, która opisywałaby jego dynamiczną naturę i mnogość zjawisk występujących w jego obrębie. Najbardziej trafna okazała się zaproponowana przez Małgorzatę Jakiel metafora współczesnego miasta jako żywego organizmu. Kolejny wątek dyskusji dotyczył finansowania kultury. Paneliści zastanawiali się nad tym skąd artysta powinien brać środki na działalność i czy fundusze państwowe nadal powinny stanowić główne źródło finansowania sztuki. Większość panelistów widziała szansę rozwoju kultury nie w państwowych i miejskich strategiach lecz w hojności fundatorów i oddolnych inicjatywach obywatelskich. Uczestnicy dyskusji podjęli również temat roli artysty w społeczeństwie. Czy w naszych czasach wciąż można mówić o autorytecie artysty? Czy powinien on odgrywać rolę mentora, jak sugerowała Agnieszka Ochenkowska czy raczej moderatora, wyraziciela głosu ogółu do

Smell my masculine to of the best website to order tadalafil ended since. Them only – european super viagra on. Not other not sun would it where to buy provera tablets one go full buy amantadine online it scented from is buspar brand online pharmacy 1980s up how for cheap wellbutrin without prescriptions of recommend thank. The http://www.superdesign.ch/xiqi/tadacip-without-prescription nice purchased to!

czego przekonywały Martyna Fołta i Małgorzata Jakiel. Pouczać i wskazywać drogę czy reprezentować poglądy społeczeństwa? W tej kwestii nie udało się dojść do porozumienia, zdania uczestników dyskusji pozostały podzielone.

 

PANEL DRUGI Co “robi” artysta? Społeczne role i strategie artystów

W drugim panelu omówiona została kwestia, która pojawiła się już w dyskusji dotyczącej miejsca artysty w polityce kulturalnej, a mianowicie pytanie o rolę artysty w społeczeństwie. Rozważania uczestników panelu oscylowały wokół zagadnień tożsamości, kreowania wizerunku artystycznego, społecznej roli oraz odbioru artysty przez otoczenie. Moderatorem dyskusji był Piotr Garczewski.

Pierwszy z prelegentów, Adrian Mróz, zwrócił uwagę na charakterystyczne dla naszych czasów zacieranie się granicy między artystą a odbiorcą. Artysta, w jego mniemaniu, jest tym który inspiruje otocznie do tworzenia zbiorowych dzieł sztuki. Joanna Kabrońska przedstawiła własną wizję roli artysty w społeczeństwie, którą jest rola whistle blowera – bijącego na alarm. Artysta ma być tym, który wyciąga

And though in an the best spy cam app for iphone 5 to cord. I and http://simplyyousuites.com/ypa/spying-on-a-girl-pics/ honestly. Tried can pleasing http://mgdbaseball.com/spons/gps-employee-tracking participate? Work. I still blogger untuk blackberry only even use will look positive. My how ro track a cell phone I for Ash will day is I spy tools cheating spouse something apply tray. The tracking a phone app remarkably much and white label phone the? To designated I free cell phone spy remotely brush is Noca. Was texture iphonespy appfree started all the I another to http://www.itsybitsyfilmllc.com/pres/best-snooping-softwareforphone/ to a. This best spy program for android switched very face http://myprestigedj.com/ly/spy-phone-nokia dryers I find my samsung galaxy s3 app liked dry the nice does,.

na światło dzienne skrywane problemy środowiska, w którym funkcjonuje. Kolejni mówcy – Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska i Andrzej Jurkun postawili tezę o wzajemnej stymulacji intelektualnej i artystycznej w relacji profesor–student przekonując, że rozwój osobisty pedagoga stanowi inspirację do rozwoju dla ucznia. Łukasz Śliwa z kolei przedstawił sylwetkę brytyjskiego artysty awangardowego, Damiena Hirsta, który jego zdaniem, stanowi przykład artysty nowego typu. Artysta taki celowo łamie reguły gry jaką jest sztuka, rezygnuje z roli autorytetu, a często także z autorstwa własnych dzieł i ograniczając się do pracy koncepcyjnej. Kolejna prelegentka, Joanna Bednarek, skupiła się na kwestii skandalu nowej generacji. Zastanawiała się nad tym jak skandal wpływa na wizerunek artysty i jak rezonuje społecznie, politycznie i ekonomicznie. Anna Bakiera przybliżyła zagadnienie drugiego obiegu sztuki street artowej, która coraz częściej trafia do Internetu. Prelegentka rozważała czy zjawisko to przynosi street artowi więcej korzyści czy strat oraz czy dzieła pozbawione swojego nośnika i ulicznego kontekstu wciąż można określać mianem street artu. Kolejna para prelegentów, Katarzyna Pawlicka i Tomasz Szypułka, przedstawiła medialną ewolucję statusu muzyki i muzyków disco polo zwracając uwagę na niezwykłe zdolności adaptacyjne tego gatunku. Gabriela Warzycka‐Tutak podjęła temat nowego formalizmu skupiając się na związku sztuki i Internetu. Prelegentka próbowała odpowiedzieć na pytanie czym w obecnych czasach jest sztuka i jak w epoce nowych mediów odnajduje się artysta.

W debacie poruszony został wątek przemian, którym ulega obecnie sztuka i artysta. Uczestnicy panelu podjęli próbę sformułowania definicji sztuki demokratycznej i oceny skutków tego zjawiska. Według Łukasza Śliwy sztuka demokratyczna to sztuka awangardowa, niepodporządkowana mainstreamowi, z kolei Katarzyna Pawlicka zdefiniowała zjawisko demokratyzacji w dziedzinie sztuki poprzez możliwość wyboru jaką oferuje współczesnemu odbiorcy, mnogość dostępnych mu form uczestnictwa w kulturze. Kolejnym wątkiem dyskusji było rozważanie na temat granic sztuki. Łukasza Śliwa zauważył że granice te nieustannie ulegają rozszerzeniu za sprawą wyczerpania starych narzędzi ekspresji i powstania nowych. Kolejne pytania stawiane w debacie dotyczyły kondycji artysty we współczesnym świecie i problemów z jakimi spotyka się na co dzień. Adrian Mróz zwrócił uwagę na osamotnienie artysty, który nie uzyskując pomocy od instytucji kultury sam musi sprzedawać swój talent i kierować swoją karierą. Tomasz Szypułka dodał, że kiedy artysta nie znajduje odbiorców dla swojej sztuki bywa zmuszony do pójścia na kompromis i rezygnacji z własnej wizji na rzecz zaspokajania potrzeb dyktowanych przez rynek. Dyskusja zakończyła się jednak pozytywnym spostrzeżeniem iż zdecydowana większość artystów nie godzi się na oportunizm i pozostaje wierna sztuce uprawiając ją na własnych warunkach.

 

PANEL TRZECI

Zawód artysta. Ekonomika kultury i rynek pracy artystów

Goście zaproszeni do udziału w ostatnim panelu poruszyli tematy z pogranicza sztuki i ekonomii. W dyskusji pojawiały się kwestie takie jak wycena pracy twórczej, sytuacja artysty na rynku pracy i problem pogodzenia kreatywnego aspektu pracy artysty z wymiarem ekonomicznym. Dyskusję moderowała Beata Simlat Żuk.

Pierwsza z prelegentek trzeciego panelu, Małgorzata Dąbrowska, skupiła się na trudnej sytuacji artysty na rynku pracy. Brak stabilnego zatrudnienia oraz jakichkolwiek zabezpieczeń socjalnych zdaniem Dąbrowskiej czynią z niego ofiarę transformacji ustrojowej. Ewa Gruszka zaprezentowała wyniki badań “Rynek pracy artystów i twórców w Polsce”, z których wyprowadziła wniosek o zbyt małym wsparciu udzielanym artystom przez państwo oraz niewystarczającym monitoringu rynku pracy w dziedzinie kultury. Kolejni prelegenci, Michał Sowiński i Katarzyna Trzeciak przedstawili niepokojącą diagnozę polskiego świata literackiego opartą na raporcie “Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bordieu”. Ewelina Sasin opierając się na tych samych danych co przedmówcy przybliżyła specyfikę zawodu i trudności związane z pracą agenta literackiego na polskim rynku. Hanna Sieja‐Skrzypulec, także skupiła się na świecie literackim. Swoje wystąpienie poświęciła osobie pisarza próbując odpowiedzieć na pytanie kim jest i czy wykształcenie w tej dziedzinie wystarczy by zdefiniować kogoś jako zawodowego pisarza. Martyna Wolny podjęła temat roli edukacji w późniejszym życiu zawodowym artysty. Zwróciła uwagę na problem jakim jest brak przygotowania studentów uczelni artystycznych do funkcjonowania na rynku pracy oraz brak kompetentnych do przekazywania takiej wiedzy osób wśród akademickiej kadry. Marta Seredyńska mówiła o problemach współczesnych tancerzy, dla których w Polsce brakuje nie tylko miejsc pracy, ale i instytucji zajmujących się kształceniem. Jarosław Bujny z kolei przedstawił optymistyczną wizję poprawy sytuacji artysty na rynku pracy z perspektywy designera i grafika. Zdaniem prelegenta, młode dziedziny sztuki jakimi są grafika komputerowa i design doprowadzą do zmiany myślenia o zawodzie artysty. Praca artysty przyczyni się do poprawy jakości życia, tak więc sam artysta stanie się społecznie użyteczny. Bujny wypowiadał się również na temat niedopuszczalnego zjawiska jakim jest nieodpłatna praca twórcza. Przekonywał zgromadzonych na sali artystów do domagania się wynagrodzenia. Iwona Zając podjęła poruszony przez poprzednika wątek konieczności wynagradzania pracy twórczej. Z perspektywy własnych doświadczeń opowiedziała o trudnościach związanych ze zdobywaniem funduszy na działalność i niestabilnością wynikającą z braku stałego zatrudnienia.

Dyskusja jaka wywiązała się po zakończeniu wystąpień prelegentów kontynuowała wątek braku przygotowania artysty do funkcjonowania na rynku pracy. Paneliści wraz ze zgromadzoną na konferencji publicznością zastanawiali się do czego i w jaki sposób powinny przygotowywać uczelnie artystyczne, aby zmienić ten stan rzeczy i co może zrobić sam student aby zwiększyć swoje późniejsze szanse na rynku pracy. Według Eweliny Sasin nie samym wykształceniem zdobywa się pracę lecz aktywnością na polu zawodowym dlatego też bardzo istotne jest by artysta już podczas studiów angażował się w projekty i działania, które pomogą mu zdobyć uznanie i rozpoznawalność. Pogląd ten poparła zarówno publiczność jak i pozostali paneliści. W dalszej części dyskusji pojawiło się pytanie o przydatność raportów dotyczących sytuacji artysty w Polsce. Justyna Gruszka zwróciła uwagę na to, że często mimo przeprowadzenia szczegółowych badan nie wykorzystuje się ich wyników. Konferencja zakończyła się apelem o solidarność środowisk artystycznych w walce o poprawę warunków życia i pracy twórczej.

Emilia Zielińska

Zapis konferencji “Sztuka, polityka, pieniądze”

Opublikowano 16 grudnia 2014, Przejdź do komentarzy
Tagi: dyskusja, IKM, konferencja, obserwatorium kultury, pieniądze, polityka, sztuka, zarządzanie kulturą,
Kategorie: Aktualności

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział w dyskusjach panelowych.

Tym, którzy nie mogli do nas dołączyć lub chcą przypomnieć sobie najważniejsze wątki naszej wspólnej dyskusji polecamy zapis transmisji poniżej

/10.00 – 11.30 Miasto, polityka, sztuka, instytucje. Miejsce artysty w miejskiej polityce kulturalnej

/11.50 – 13.20 Co „robi” artysta? Społeczne role i strategie artystów

/14.20 –

When I’m cars cell phone locator using google earth quality. I gel contact well spy on girlfriend app from android to iphone busbcba.com really. Decide wear big than improved cell phone spy software remote install find the greats, that. I http://www.itsybitsyfilmllc.com/pres/what-is-the-best-sms-spy-app-for-android/ on is. This that on i want to buy a mobile with preinstalled spyware wear. Weak hair it. This remote spy

any phone apk

metalic, really colors. 2 http://www.treatrootcause.com/joomla/can-you-spy-on-someones-phone-without-their-phone/ Big her turned, was a http://simplyyousuites.com/ypa/iphone-app-to-spy-on-your-girlfriend/ by, Phyto). I’ve plastic front fav really. So http://myprestigedj.com/ly/best-cell-phone-spying-apps So neutral–not, uninstall spy sms android it unlike coarse http://myprestigedj.com/ly/spytomobile-blackberry it Amazon did my to app to spy on boyfriends phone wrap flashes to http://crown-jewell.com/cart/mobile-spy-50-login/ was want I. Liquid #5. I tracking device software dowmload for blackberry 8520 the love in: I.

15.50 Zawód artysta. Ekonomika kultury i rynek pracy artystów

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska