Doktorantka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską na temat polskiego teatru instytucjonalnego. Na UAM prowadzi także zajęcia na specjalizacji dla kuratorów i producentów teatralnych. Organizatorka i producentka performatywnych, teatralnych i interdyscyplinarnych projektów społeczno-artystycznych. Prezeska Fundacji na rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego “Cukier Puder”, w ramach której wyprodukowała szereg wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w ostatnim czasie m.in. “Deluzja: ostatni magik” – performatywny mockument o historii mieszkańców jednej z poznańskich kamienic, “Ścieżka dźwiękowa. Spacer śladem ulicznych muzyków” dla Festiwalu Malta, edycje festiwalu studentów teatrologii UAM Nowa Siła Kuratorska, w ramach którego uczy w praktyce jak programować, produkować i promować wydarzenia artystyczne. W latach 2014-2016 pracowniczka, a później Kierowniczka Działu Promocji i Reklamy w Teatrze Nowym w Poznaniu. Pracowała przy Festiwalu Teatralnym Malta i przy projekcie “Trickster” – głównym programie kulturalnym Europejskiego Kongresu Kultury, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie. Pomysłodawczyni, a w latach 2011-2014 główna producentka integracyjno-feministycznego projektu DZIEW/CZYNY, w tych samych latach członkini Stowarzyszenia 9dwunastych.

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.