Menadżerka i badaczka kultury, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynuje prace działu badań i Rozwoju w IKM, kieruje projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury. Koordynowała badania diagnostyczne prowadzone w ramach projektu Sieć kultury. Naukowo zajmuje się badaniami środowisk artystycznych i relacją miedzy kulturą i sztuką a miastem. Autorka książki „Zawód artysta” (2020) oraz artykułów: „Artyści – robotnicy. Kultura w rewitalizacji terenów Stoczni Gdańskiej” (2012), „Inkubatory sztuki – nowy typ instytucji kultury” (2013),”Tylko dostęp? Tylko obieg? Praktyki sztuki w internecie” (2016), współautorka raportu „Trajektorie sukcesu zawodowego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury” (2015).

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.