Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska (II edycja)

Zakończony

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej, Inny Format Sp. z o.o.

Dostępność

Raport z badań dostępny w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

W 2013 roku zdecydowaliśmy się powtórzyć badanie – pierwszy raz przeprowadzone w 2011 roku – którego celem było zdobycie wiedzy o sposobach pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych przez mieszkańców i mieszkanki Gdańska. Ponownie zadaliśmy pytania o najczęściej wykorzystywane kanały informacji (np. prasa, telewizja, Internet), o preferencje w tym zakresie, a także o to, w jaki sposób poszczególne typy wydarzeń są powiązane ze sposobem pozyskiwania informacji o nich. Część pytań zadawana była w takiej samej formie jak podczas pierwszej edycji badania, dzięki czemu mogliśmy zaobserwować, jakie tendencje utrwalają się w praktykach mieszkańców 

Ogólne tendencje w porównaniu z rokiem 2011 nie zmieniły się. Najczęstszym źródłem informacji 
o ofercie kulturalno-rozrywkowej pozostał Internet (głównie strony internetowe) – korzystało z niego w tym zakresie ponad trzy czwarte (77,2%) respondentówNiewiele mniejsza grupa (60,7%) czerpała informacje bezpośrednio od znajomych i rodziny. Dość duży zasięg miała także reklama zewnętrzna: plakaty (53,7%) oraz billboardy (45,8%), a także plakaty umieszczane na słupach ogłoszeniowych – zauważało je prawie dwie trzecie (62,8%) mieszkańców.  

Skuteczność poszczególnych kanałów komunikacji zależy od różnorodnych cech społeczno-demograficznych odbiorców, np. od wieku. Starsze osoby częściej korzystały z mediów tradycyjnych (telewizja, prasa, radio), a młodsze z Internetu. Sam sposób korzystania z Internetu również zmienia się wraz z wiekiem, np. z mediów społecznościowych korzystała ponad połowa osób do 24 lat i tylko 7,7% osób po 64 roku życiaWpływ na wybór źródeł informacji ma także wykształcenie. Osoby z wyższym wykształceniem istotnie częściej niż osoby z wykształceniem średnim pozyskiwały informacje za pośrednictwem Internetu (86,8% wobec 71%), rzadziej np. z telewizji (21,7% wobec 40,2%) 

Pytaliśmy także o to, czy poszukiwanie informacji na temat konkretnych typów wydarzeń (np. kino, teatr, festyn) wpływa na dobór poszczególnych kanałów (np. Internet, telewizja, prasa). Nie odnotowano tu wyraźnych różnic w wyborze ani preferencjach. Odbiorcy większości wydarzeń korzystali także podobnych tytułów mediowych. Na pierwszym miejscu znajdował się portal www.trojmiasto.pl, na kolejnych trzech tradycyjne media o zasięgu regionalnym: TVP Gdańsk, Dziennik Bałtycki i Radio Gdańsk. 

Popularność poszczególnych kanałów informacji dość dobrze pokryła się z preferencjami gdańszczan. Pytani o medium, za którego pośrednictwem chcieliby uzyskiwać informacje o wydarzeniach kulturalnych, badani najczęściej wymieniali Internet (65,9%). W dalszej kolejności pojawiły się tradycyjne media – przede wszystkim telewizja i radio, następnie prasa codzienna. Ważnym źródłem informacji pozostaną także znajomi i rodzina. Z kolei w porównaniu do badań z 2011 roku wyraźnie spadło zainteresowanie ulotkami i plakatami umieszczanymi w miejscach związanych codziennym funkcjonowaniem badanych, na słupach ogłoszeniowych, w skrzynkach pocztowych lub w gablotach na klatkach schodowych.  

Zebrane dane dobrze zilustrowały dwie fale rozprzestrzeniania się nowych technologii informacyjnych. Pierwszą z nich było pojawienie się Internetua dokładniej stron i portali internetowych, które w znacznym stopniu zastąpiły media tradycyjne. Druga fala to media społecznościowe, które – choć w roku realizacji badania wśród gdańszczan korzystających z Internetu miały o ponad dwie trzecie mniejszy zasięg od stron www (27% wobec 74,4%) – były wykorzystywane przez ponad 50% najmłodszych badanych 

O BADANIU: 

rok realizacji: grudzień 2013-luty 2014 

zasięg: lokalny 

metody: CATI (badanie telefoniczne wspomagane komputerowo) 

Badanie przeprowadzone zostało przez Inny Format Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej 
w Gdańsku 

DODATKOWE MATERIAŁY: 

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.