PUBLIKACJE:

Gdańskie Badania nad Kulturą:

  • Gra w kulturę. Przemiany pola kultury w erze poszerzenia (2019) – streszczenie i książka
  • Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna (2016) – streszczenie i raport z badań
  • W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach (nie)uczestnictwa w kulturze (2015) – streszczenie (w przygotowaniu), bezpłatny e-bookksiążka 
  • Punkty styczne. Między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa (2014) – streszczenie i raport z badań
  • Gdański sektor kultury  „w przebudowie” – charakterystyka ilościowa (2014) – raport cząstkowy z badań „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku”.
  • Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku (2012) – streszczenie i raport z badań

 

Pozostałe publikacje:

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.