Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Obserwatorium Kultury w Gdańsku działa od 2012 roku, jego organizatorem jest Instytut Kultury Miejskiej.  Obserwatorium realizuje projekty badawcze dotyczące kultury, w szczególności zmian sposobów uczestnictwa i działania w tym obszarze. Celem obserwatorium jest pośredniczenie między światem teorii i praktyki kulturalnej.

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście, organizuje interdyscyplinarne konferencje łączące środowiska praktyków i badaczy, warsztaty i spotkania oraz zajmuje się działalnością wydawniczą.

Wersje elektroniczne publikacji Obserwatorium Kultury są dostępne w repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej: repozytorium.ikm.gda.pl

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska