Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Projekty

Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka.

  Konferencja badaczy i praktyków 18.09.2015, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 Program konferencji 9.00-10.15 – rozpoczęcie konferencji, obrady plenarne 10.45-12.15 – panel Polityka kulturalna i zarządzanie kulturą 10.45-12.15 – panel Nowe media – zjawiska 13.15-14.45 panel Nowe

Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa Ukazała się publikacja prezentująca artykuły autorstwa uczestników konferencji, które stanowiły punkt wyjściowy naszych rozmów. Książkaa jest podsumowaniem i komentarzem do dyskusji na temat sytuacji artystów we współczesnym świecie z szerokiej perspektywy: kulturowej, ekonomicznej, społecznej. Dostępna jest bezpłatnie

KaWa Kulturalna Wymiana

KaWa – Kulturalna Wymiana odbywająca się co miesiąc w Instytucie Kultury Miejskiej to czas i miejsce na swobodną wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować współpracą między ludźmi kultury: pracującymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych, niezależnymi animatorami

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska