Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska

Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka.

 

Konferencja badaczy i praktyków
18.09.2015, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4

Program konferencji

9.00-10.15 – rozpoczęcie konferencji, obrady plenarne

10.45-12.15 – panel Polityka kulturalna i zarządzanie kulturą

10.45-12.15panel Nowe media – zjawiska

13.15-14.45 panel Nowe media – instytucje

13.15-14.45 panel Edukacja i animacja

15.15-16.30 – zakończenie konferencji, obrady plenarne

O konferencji

Nowe kanały komunikowania, nowe formy medialne, nowe narzędzia twórcze i nowe rodzaje wypowiedzi. Nowe dyskursy, nowe strategie edukacyjne, nowe modele uczestnictwa. Podejmujemy temat działania w kulturze, przyglądając się temu polu od nowa. Dynamiczne zmiany sprawiają, że to, co było nowe wczoraj, dzisiaj jest nieaktualne. Zwracamy uwagę na tematy, motywy, trendy, idee i ich realizacje, które kilka lat temu albo w ogóle nie funkcjonowały w dyskursie publicznym, albo narzędzia budowane na ich podstawie nie istniały.

Nie zamierzamy jednak zastanawiać się głównie nad tym, co jest nowe, od kiedy, do kiedy i co powinno stanowić kryterium wyróżniania nowości. Sięgamy do tematów, które w myśleniu o kulturze, a także prowadzeniu animacji kulturalnej lub edukacji kulturalnej i medialnej, wciąż nie są typowe i nie są szeroko rozpowszechnione. Chcemy zaprezentować zidentyfikowane przez badaczy i badaczki trendy w kulturze, zwracając uwagę na ich aspekty związane z praktyką kulturalną (m.in. zarządzaniem i animacją kulturalną) oraz przedstawić praktyczne realizacje nowatorskich koncepcji prowadzenia instytucjonalnych, i nie tylko, działań kulturalnych, a także rekomendacje dla badaczy kultury i praktyków kulturalnych.

W trakcie spotkania chcemy przyjrzeć się od nowa nie tylko kulturze, ale poprzez nawiązanie do sieciowych, niekonferencyjnych pomysłów, bezpośrednio zmieniać w dyskusyjnym działaniu otaczającą rzeczywistość. W trakcie konferencji nie będzie miejsca na długie referaty, a dyskusje poświęcone zostaną wybranym, przygotowanym przed spotkaniem przez uczestniczki i uczestników tekstom.

Organizując przestrzeń dyskusji teoretyków i praktyków, mamy świadomość, że granice pomiędzy rozważaniem a działaniem są obecnie bardzo płynne, a nawet niemożliwe do wyznaczenia. Zdajemy sobie sprawę, że lista tematów, jakie zamierzamy poruszyć, jest otwarta na uzupełnienia. Zależy nam na rozmowie na poniższe tematy:

– edukacja i animacja kulturalna i medialna,
– nowe media a zarządzanie kulturą,
– media i uczestnictwo w kulturze,
– instytucje kultury a działania edukacyjne,
– gry w edukacji i działaniach kulturalnych,
– nowe media a komunikacja w organizacjach kulturalnych i edukacyjnych,
– medialaby, fablaby, hackerspejsy
– nowe modele kulturowej produkcji,
– komunikacja pomiędzy formalnymi i nieformalnymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi,
– nowe formy dostępu do wiedzy – idee i działania,
– kultura wizualna, edukacja wizualna – propozycje wdrożeniowe i dobre praktyki,
– edukacja, kultura, mobilność: nowe możliwości, konsekwencje używania narzędzi, dobre praktyki, wyzwania,
– otwarte zasoby edukacyjne, otwarte i wolne oprogramowanie, kreatywne korzystanie z mediów,
– hipermedia i indywidualne środowisko kształcenia,
– rozrywka w służbie edukacji i kultury,
– media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzona – konsekwencje dla edukacji i kultury,
– narracje cyfrowe w działaniach kulturalnych i edukacyjnych,
– big data i software studies – nowe wyzwania dla badaczy,
– lifestreaming, lifehacking, self-tracking – nowe modele optymalizacji życia,
– warsztat badaczy kultury – nowe media,
– kulturowe konteksty rozwijania kompetencji cyfrowych (np. w nawiązaniu do prób prowadzenia edukacji programistycznej),
– badania i animacja kultury a cyfrowa humanistyka.

Konferencja odbędzie się 18 września 2015  roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenia w postaci abstraktów tekstów należy przesyłać na adres kultura.od.nowa@obserwatorium.ikm.gda.pl do dnia 30.06.2015. Informacja o akceptacji zaproponowanych wystąpień zostanie przedstawiona do 10.07.2015.

Planowana jest publikacja podsumowująca ustalenia podjęte w trakcie konferencji.

Konferencja jest otwarta i nie przewidujemy opłaty.

Komitet organizacyjny:

Natalia Brylowska
Sławomir Czarnecki
Małgorzata Karczmarzyk
Grzegorz D. Stunża
Krzysztof Stachura

Organizator:

Instytut Kultury Miejskiej

Współorganizatorzy:

Pracownia Edukacji Medialnej IP UG
Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG
Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

 

Napisz do nas

Miasto Gdańsk IKM Instytucja Kultury Miasta Gdańska
2013 © Instytut Kultury Miejskiej. O ile nie stwierdzono inaczej teksty dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska