Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury

Zakończony

Organizacja

Instytut Kultury Miejskiej,
Danae

Dostępność

Raport z badań dostępny w Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Do pobrania tutaj

Z jakich miejsc i dzielnic pochodzą uczestnicy wydarzeń? W jaki sposób docierają do instytucji? Skąd dowiadują się o ofercie kulturalnej? Czy gdańska publiczność jest zorganizowana czy raczej spontaniczna? Odpowiedzi na te pytania dostarcza pierwsze, kompleksowe badanie publiczności instytucji kultury, których organizatorem jest miasto Gdańsk. Do pracy nad koncepcją badania włączyło się 19 instytucji kultury z Gdańska. Jego wyniki to wiedza użyteczna w codziennej pracy: planowaniu działań i komunikacji z uczestnikami kultury.

Badanie pokazało, że w wydarzeniach kulturalnych uczestniczą nieco częściej kobiety niż mężczyźni. Grupą bardziej aktywną pod tym względem – ponad połowa przebadanej próby ­- są osoby w średnim wieku (25-44 rok życia). W przypadku wydarzeń organizowanych dla dzieci dominują najmłodsi (0-4 lata), a wraz z wiekiem tendencja do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych maleje. Pod względem miejsca zamieszkania dominują mieszkańcy Gdańska (49%), jednak zaskakujący jest fakt, że blisko połowę badanych stanowią turyści. Podczas gdy mieszkańcy Sopotu i Gdyni stanowią tylko 7% publiczności, jej pozostała część – aż 29% – to osoby przyjeżdżające z innych miejsc w Polsce lub zza granicy (15%). Blisko połowa publiczności to osoby zamożne, w których gospodarstwach domowych pieniędzy starcza na wszystkie wydatki.

Najpopularniejszymi kanałami czerpania informacji na temat wydarzeń kulturalnych przez
uczestników są informacje z rozmów ze znajomymi, strona internetowa organizatora oraz
ogólne strony internetowe. Co istotne, publiczność bardzo często podejmuje decyzję o uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych spontanicznie – w tym samym dniu, dzień lub kilka dni wcześniej.

 


Grafika: moment decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu 

 

Badanie pokazało też, że wiek w najprostszy sposób obrazuje motywacje poszczególnych grup odbiorców kultury: osoby starsze przychodzą do konkretnych instytucji ze względu na zainteresowania, osoby w średnim wieku ze względu na chęć spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób, natomiast osoby najmłodsze częściej niż pozostałe grupy wskazywały na bezpłatny wstęp na wydarzenia.

Wyniki badania wskazują, że publiczność gdańskich instytucji kultury na wydarzenia przychodzi stosunkowo regularnie – od kilku razy w roku do kilku razy w miesiącu. Ich głównym środkiem transportu jest samochód (35%). Wysoki odsetek wskazań odnotowało także przyjście pieszo (23%) oraz przyjazd środkiem komunikacji miejskiej – tramwajem, autobusem lub SKM/PKM/pociągiem (łącznie 38%). Na wydarzenia odbiorcy przychodzą zazwyczaj w towarzystwie znajomych, rodziny lub partnera. Grupą odbiorców najczęściej uczestniczącą w wydarzeniach w pojedynkę są renciści.

Warto odnotować, że publiczność wysoko oceniła wizyty w gdańskich instytucjach kultury. Najlepiej pod tym względem wypadła dostępność miejsca (dojazd, łatwość poruszania się po budynku) oraz organizacja wydarzeń (dostępność informacji, obsługa widza).

W badaniu analizowaliśmy również zjawisko współodwiedzania i stworzyliśmy mapę powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami kultury. Na mapach zaprezentowane zostały połączenia,
w których co najmniej 10% odwiedzających badaną instytucję, odwiedza również inną. Na podstawie tej analizy można na przykład zauważyć, że osoby, które lubią spektakle teatralne odwiedzają wszystkie największe instytucje tego rodzaju w Trójmieście. Ciekawe połączenie można z kolei zaobserwować pomiędzy Teatrem Muzycznym w Gdyni a Starym Maneżem i klubem Protokultura oraz B90: gdyński Teatr Muzyczny jest odwiedzany przez publiczność, która chętnie uczestniczy w koncertach klubowych. Publiczność odwiedza więc różne instytucje, jednak najsilniejsze relacje współodwiedzania dotyczą instytucji o zbliżonym lub takim samym profilu działalności.

REKOMENDACJE:

Korzystanie z zawartych w raporcie wyników badania pozwala lepiej promować oferty instytucji kultury i podejmować trafne decyzje dotyczące sposobów komunikacji z grupami publiczności
charakteryzującymi się wspólnymi preferencjami. Na przykład wiedza o tym, kiedy uczestnicy podejmują decyzję o udziale w wydarzeniu, przekłada się bezpośrednio na ustalenie kalendarza promocji wydarzenia. Z kolei analiza współodwiedzania pozwala na nawiązanie współpracy pomiędzy
instytucjami wybieranymi przez podobne grupy uczestników.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA: współodwiedzanie, spontaniczne podejmowanie decyzji o udziale
w wydarzeniu, turystyka.

O BADANIU:

rok realizacji badania: 2018

zasięg: lokalny

metody: TAPI (Tablet Assisted Personal Interview). Wszystkie wywiady przeprowadzone były podczas wydarzeń odbywających się na terenie Gdańska. Przeprowadzone analizy: hierarchiczna analiza regresji, analiza regresji logistycznej, analiza sieci.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczo-konsultingową Danae na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Instytucje, które wzięły udział w badaniu:

Hevelianum, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Teatr Szekspirowski, Klub ŻAK, Miejski Teatr Miniatura, Muzeum Narodowe
w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Opera Bałtycka, Teatr Wybrzeże, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku, Muzeum Gdańska, Gdański Archipelag Kultury, Cappella Gedanensis, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Instytut Kultury Miejskiej.

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście.

Deklaracja dostępności

Wersje elektroniczne publikacji

Dane kontaktowe

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

© Copyright Instytut kultury miejskiej. wszystkie prawa zastrzeżone.